Mutluluğu Yakalamak Artık Çok Kolay

Categories: Genel.

Şub 6, 2018 // By:admin // No Comment

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

Cengizle ya?anan seksten sonra spor salonundan birlikte ç?kt?k, ç?kt???m?zda Ayça kap?n?n tam kar??s?ndaki Türk Kahvecisinde kahvesini içiyordu, yan?na gittik Cengiz biraz önce derin g?rtlak yaparak spermlerimi yuttu?u a?z?yla Ayça’ y? dudaklar?ndan öptü yan?na oturup bizde birer kahve söyledik, Cengiz çok fazla ne?eli davran?yor resmen bülbül gibi ?ak?yordu, bense suskun ve a??r bir ?ekilde ikisini seyrediyordum Cengiz’in bu ne?eli ve ?akac? hali kar??s?nda Ayça dayanamay?p ” Hay?rd?r bugün Cuma i?ten ç?km??s?n ve arkas?ndan spordan ç?kt?n ama enerjin hiç bitmemi?” diye sordu Cengiz ise cevap olarak ” Hayat?m yeni bir makinede antreman yapt?m, arkas?ndan da protein kürü yap?nca enerjim bitmedi” deyip imal? bir ?ekilde bana bakarak cevap verdi, kahvemi içtikten sonra kar? kocay? böyle cilveli bir ve ne?eli bir halde b?rakarak yanlar?ndan ayr?ld?m. Sonraki hafta bir gün ben spora gitmedim, bir gün Cengiz gelmedi ve Cuma günü tekrar spor merkezinde bulu?tuk bu sefer Ayça’da spor merkezindeydi, sanki hiç bir ?ey olmam?? gibi ikimizde sporumuzu yap?yor, ben f?rsat buldukça Ayça’y? süzüyor ve yard?m ediyordum, o kadar terlemi? olmas?na ra?men hala kokusu ba??m? döndürüyor ve bedenindeki ter damlalar? harika görünüyordu ama özellikle o muhte?em götü ve iri say?lacak memelerindeydi gözlerim. Ben Ayça’ya yard?m ettikçe Cengiz bana bak?yor ve gülümsüyordu, sporu bitirip beraber içeceklerimizi içtikten sonra soyunma odas?na yöneldik, bu sefer farkl? zamanlarda geldi?imiz için Cengiz’le soyunma dolaplar?m?z yan yana de?ildi, ama buna ra?men yan?mdan ayr?lm?yor, soyunmam? seyrediyordu, t-shirtümü arkas?ndan ?ortumu ç?kard???mda k?s?k sesle yine daha önce söyledi?i ?eyi söyledi ” Bay?l?yorum senin k?ll? bedenine” cevap vermedim arkas?ndan havluya sar?l?p külodumu ç?kard?m ve dayanamay?p yine laf att? ” erke?in mal? meydan da olur diye” bu laf?n üzerine kendisine ” erke?in mal? meydanda de?il yuvas?nda olur” diye cevap verdim, gülümseyerek bakt? ve yak?nda o çok arzulad??? yuvas?nda olacak merak etme dedi ve beni bekle seninle du? almak istiyorum dedi. Asl?nda hiç havamda de?ildim ama Ayça’ya ula?ana kadar o tatl? götüne koyana kadar bu herifin ?imdilik isteklerini yerine getirecektim anla??lan, beraber soyunma dolab?n?n yan?na gittik, fütursuzca soyunup yine tamamen ç?plak kald? havluyu sar?n?p du?lara do?ru yöneldik bo? olan du?u kestirdikten sonra kimseninde olmad???n? görerek önce Cengiz arkas?ndan ben ayn? du?a girip cam kap?y? kapatt?k. Üzerimizdeki havlular? ç?kar?p suyu açt?k ve önce Cengiz terli bedenimi du? jeliyle bir güzel y?kay?p temizledi arkas?ndan elime jeli vererek kendisini y?kamama m? sa?lad?, ellerim götünü ve deli?ini y?karken gözlerini kapat?yor ve derin derin inliyordu, temizlenme fasl? bittikten sonra yine geçen sefer ki gibi önümde e?ildi ve yarra??m? yalamaya ba?lad? muhte?em emiyor ve yal?yordu kendisi bu i?i gayet iyi biliyordu aç?kças?, dakikalarca yarra??m? ta??aklar?m? kas?klar?m? yalay?p durdu bundan çok zevk ald??? belliydi, en sonunda ellerini ve dudaklar?n? yarra??mdan ay?r?p yere elleri ve bacaklar? üzerinde domald? bacaklar?n? ay?r?p, poposunu havaya dikti ve hadi yalasana beni dedi tertemiz götü harika duruyordu aç?kças?, ellerimle hafifçe kalçalar?n? ay?r?p muhte?em deli?ini dillemeye ba?lad?m, dilledikçe zevke geliyordu, ama benimde kas?klar?m da zonkluyordu dillemeyi fazla uzatmay?p elime döktü?üm jelle yarra??m? sabunlay?p ba??n? Cengizin götüne dayad?m, bu sefer onun deli?ini sabunlama ihtiyac? duymam??t?m, bast?rmaya ba?lad?m yarra??m? bast?rd?kça Cengiz hafif hafif inliyor rahat girmesi için götünü hareket ettiriyordu bast?rd?kça yarra??m?n ba?? götünü yar?p içine girdi ve bu sefer hiç beklemeden köküne kadar ittirdim, Hayvans?n sen diye söylendi Cengiz, bende seni çabuk ikna edip Ayça’y? sikmek için yap?yorum dedim, ve arkas?ndan Cengizin götünde git gele ba?lad?m, bu sefer ipler benim elimdeydi istedi?im zaman köklüyor istedi?im zaman duruyor sanki alt?mdaki Ayça’ym?? gibi Cengizin götünü sikiyordum, o ise alt?mda domalm?? bir halde yedi?i yarra??n keyfini sürüyordu, o tatl? götünü 4-5 dakika pompalad?ktan sonra en sonunda son kez kökleyip içine akmaya ba?lad?m a?z?mada istiyorum diyordu ama bu sefer a?z?na vermeyecektim, ta??aklar?mdan süzülen tüm spermleri tatl? darac?k götüne ak?tt?m ve sakinle?ene kadar içinden ç?karmad?m, yava? yava? yarra??m? içinden ç?kard?m ve du?un alt?nda y?kanmaya ba?lad?m Cengiz aya?a kalk?p yan?ma geldi ve neden a?z?ma vermedin diye sordu can?m istemedi Ayça’y? sikece?im zaman? söyle o zaman a?z?na bo?altaca??m dedim ve ba?ka bir ?ey söylemeden y?kan?p du?tan ç?kt?m arkas?ndan Cengiz’i beklemeden giyinip d??ar?ya ç?kt?m, ç?kt???mda Ayça yine ayn? kahvecide kahvesini içiyordu, Cengiz’i sordu o saunaya girdi gelir birazdan deyip sohbete ba?lad?k, kahvelerimizi içiyor ?akalar espriler arka arkaya geliyor Cengiz’in yoklu?unu hissetmiyorduk bir süre sonra Cengiz yan?m?za geldi, bu sefer surat?ndan dü?en bin parçayd? hiç bir ?ey demeden yan?m?za oturdu kahvesini söyledi, ben yine çiftleri ba?ba?a b?rakmak için kalkt?m ve yanlar?ndan ayr?ld?m. AVM de gezerken cep telefonuma Cengiz’den mesaj geldi, haftaya Cuma Ayça’n?n ya? günü senide davet edicem, o zaman istedi?ine kavu?ursun diye, tamam anla?t?k diye cevap verdim, arkas?ndan bir mesaj daha ama p.tesi ve Çar?amba günleri spora gel ve bu gün vermedi?in ?eyi a?z?ma ver lütfen diye, tekrar “Anla?t?k” diye cevap verdim ve gezinmeye devam ettim. Cengiz’in istedi?i gibi P.tesi ve Çar?amba günleri daha istekli bir ?ekilde spora gidip arkas?ndan du?ta o çok sevdi?i yarra??m? a?z?na vererek onu iste?i ile kavu?turdum. S?ra benim iste?ime kavu?maya gelmi?ti. ve beklenen Cuma yani Ayça’ya kavu?ma an?m gelmi?ti…

( Ayça’n?n ya? günü….)

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

bursa escort kocaeli escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort sakarya escort bayan izmir escort antep escort güvenilir bahis canlı bahis illegal bahis bahis siteleri kaçak iddaa canlı bahis kartal escort